მოლისანი ლოსიონის ზოგადტოქსიური მოქმედების შესავლა