უმაღლესი ხარისხის კოლოიდური ნანო მინერალები

ოქროს ნანო კოლიდი - ორგანიზმის აღმდგენითი ფუნქციების სტიმულიატორი. ხელს უწყობს დღეგრძელობას და სიცოცხლემედეგობას.

ვერცხლის ნანო კოლიდიანტიბაქტერიალური, ანტისოკოვანი, ანტივირუსული, ანტიჰელმინთური სამკურნალო საშუალება.

სპილენძის ნანო კოლიდი – შეუნაცვლებელი მიკროელემენტი. მეტად, აუცილებლად საჭიროა ერიტროციტების შესაქმნელად და ცილების ცვლისთვის

თუთიას ნანო კოლიდი – სიხარულის, ბედნიერებისა და ძალის მომნიჭებელი ელემენტი. კოსმეტოლოგები კი მას "კოსმეტიკურ" მიკროელემენტად მიიჩნევენ.

კოლოიდები არის ხსნარები, რომელშიც მეტალის უმცირესი ნაწილაკები გაზავებული და თანაბრად განაწილებულია დისტილირებულ წყალში. ეს ნაწილაკები იმდენად მცირეა, რომ ისინი თანაბრად არიან  განაწილებულ მდგომარეობაში. (სუსპენცია) რომელიც ბროუნის მოძრაობის სახელითაა ცნობილი და არ იძირებიან მიზიდულობის ძალის ზემოქმედებით. მაღალი ხარისხის კოლოიდებში, მიზიდულობის ძალები და ნაწილაკების განზიდვა წონასწორობაშია, რის გამოც ნაწილაკები არ ილექებიან და არ წარმოქმნიან გუნდებს.

კოლოიდები წარმოიქმნებიან ელექტრული დენის გამოყენებით. მაღალი ძაბვის ქვეშ მეტალის ნაწილაკები გამოდიან დისტილირებულ წყალში, სადაც ისინი რჩებიან სუსპენზიის მდგომარეობაში. მაღალი ხარისხის კოლოიდური ხსნარები, შეიძლება მიღებულ იქნას მხოლოდ მაღალი ძაბვის გენერატორის მეშვეობით. ხელსაწყოები, რომლებიც ადვილად არის ხელმისაწვდომი საყოფაცხოვრებო პირობებში ძირითადად გამოყოფენ  მნიშვნელოვნად დიდი ზომის იონებსა და ნაწილაკებს. ამიტომაც კოლოიდური ხსნარები არ არის რეკომენდირებული, რომ იმყოფებოდეს მაგნიტური ველის სიახლოვეს.

კოლოიდების მიღების წესი:
ნანო კოლოიდი – 40 მკგ  (1 ჩაის კოვზი) რეკომენდირებულია დაილიოს "ცოცხალ წყალთან" ერთად, დღეში 1 ან 2 ჯერ საჭმლის მიღებამდე. ოპტიმალური შეწოვისათვის დააყოვნეთ კოლოიდი 3-4 წუთი პირის ღრუში, და შემდეგ დააყოლეთ 200 მლ. "ცოცხალი წყალი".

წინააღმდეგი ჩვენება:
ორსულებისა და მეძუძური დედებისათვის რეკომენდირებულია მკურნალ ექიმთან კონსულტაციის შემდეგ.
პროდუქტის ინდივიდუალური შეუთავსებლობის დროს.

კაცობრიობის მიერ, კოლოიდები გამოიყენებოდა დიდი ხნით ადრე, ვიდრე მათი ნამდვილი ბუნება  გულდასმით იყო შესწავლილი. კოლოიდების ინტენსიური სამეცნიერო შესწავლა დაიწყო შედარებით უახლოეს პერიოდში. ამის მიზეზი იყო შეზღუდული ტექნიკური შესაძლებლობები, რომლითაც  შეიარაღებული იყო წარსულის მეცნიერები, რადგან მაღალხარისხოვანი კოლოიდების მისაღებად საჭიროა მაღალი დონის ტექნოლოგიები. თვით ალქიმიკოსებმაც კი იცოდნენ კოლოიდური ოქროს რამდენიმე სახეობა. 1861 წელს, ინგლისელმა ფიზიკოსმა თომას გრემმა, შემოიტანა ტერმინი-„კოლოიდი“ (ბერძნულად-„წებო“). მხოლოდ უკანასკნელ ათწლეულებში გახდა კოლოიდში მოქმედი ძალების შესწავლა, რამაც მისცა იმპულსი გამომუშავებულიყო შესაბამისი ტექნოლოგიები, რათა ეწარმოებინათ მაღალი ხარისხის

კოლოიდები თავიანთი განაწილების უნარით სითხეში. კოლოიდურ ნაწილაკებს აქვთ უზარმაზარი  (მათ ზედაპირულ ზომებთან შედარებით  მოქმედების უნარი.
ორგანიზმის უმნოშვნელოვანესი სითხეები-სისხლი და ლიმფა, ასევე წარმოადგენენ კოლოიდურ ხსნარებს. კოლოიდების გამოყენების შესაძლებლობები სწრაფად იქნა შემჩნეული მედიცინაშიც. კოლოიდური ნაწილაკები დაახლოებით 200 ჯერ უფრო მცირეა, ვიდრე ბაქტერიები და მაქსიმუმ შედგება 15 ატომისაგან. სისხლის წითელი სხეულაკები დაახლოებით 60000 ჯერ  მსხვილია ვიდრე კოლოიდური ნაწილაკები.

დიდ ფართობზე ზემოქმედების გამო კოლოიდი ითვლება სასმელი წყლის დამუშავების მნიშვნელოვან ელემენტად. გამაბინძურებლების ტოქსიურობა და აქტიურობა შეიძლება შემცირდეს, თუ ეს ნაწილაკები ადსორბირდება და დაილექება კოლოიდის ნაწილაკებზე. კოლოიდები მნიშვნელოვანია ყველა ბიოსისტემებში. მაგ.: ფიტოპლანქტონი რომელსაც შეუძლია გადაამუშაოს მისთვის აუცილებელი რკინა მხოლოდ კოლოიდურ ფორმაში.

ჩვენი პროდუქტები, გამოიყენება მხოლოდ ექიმის, აფთიაქარის რჩევით და საკუთარი ინიციატივით. მათი დადებითი მოქმედება ეჭვს გარეშეა.  დოზირების რჩევები მოცემულია ცალკეული პროდუქტების აღწერილობაში.


ყურადღბა: ევროგაერთიანების კანონმდებლობით,  კოლოიდები არ ითვლება წამლად.

იყო ჯანმრთელი ძალიან ადვილიადეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაციასაქართველოს კომპლემენტარული და ალტერნატიული მედიცინის ნაციონალური ცენტრიფოტომომსახურეობა