მოლისანი ელექსირის ზოგადტოქსიური მოქმედების შესავლა