აქვასოლი Lite Life - ახალი თაობის სადეზინფექციო საშუალება.

აქვასოლი  Lite Life - ახალი თაობის სადეზინფექციო საშუალებაა, რომელსაც შეუძლია გადაწყვიტოს ადამიანის ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამასთან ერთად აქვასოლს ახასიათებს ასევე უვნებლობა ნებისმიერი თბილსისხლიანებისა და გარე სამყაროსათვის. აქვასოლი მიიღება საწყისი ხსნარის თანამიმდევრული დამუშავებით (წყალი, მარილი) ძირითადი დიაფრაგმული ელექტროქიმიური რეაქტორის კათოდურ და ანოდურ კამერაში. ეს არის მაღალი სამეცნიერო დონის ბიოქიმია.

რეკომენდირებულია საქართველოს კომპლემენტარული და ალტერნატიული მედიცინის ნაციონალური ცენტრის მიერ. GNCCAM.ORG

შემადგენლობა:
anolit neutral 0,05% - 20 ლიტრი.
ფასი: 50,0 ლარი
.

აქვასოლი იდეალურად ითავსებს ყველა იმ თვისებას, რომელიც აუცილებლად უნდა ახლდეს დეზსაშუალებას:
 1. აქვასოლი ხასიათდება მაღალი ანტიმიკრობული აქტიურობით ყველა პათოგენური მიკროორგანიზმის მიმართ, სპორების ჩათვლით.
 2. აქვასოლს აქვს რეცხვის, დეზინფეციის  და სტერილიზაციის თვისებები.
 3. აქვასოლი წარმოადგენს უნივერსალური დანიშნულების ხსნარს და გამოიყენება როგორც სადეზინფექციოდ, ასევე შენობების დასასუფთავებლად, ხელსაწყოების, ტანსაცმლის, საოჯახო ნივთების სადეზინფექციოდ და ჰაერის გასასუფთავებლად.
 4. აქვასოლი წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა საშუალებას, რაც უფლებას გვაძლევს მის გამოყენებას ჭურჭლის გასარეცხად, კვერცხების დეზინფექციისა და გაუვნებელყოფაში, ხილისა და ბოსტნეულის მოსარწყავად მათი ვარგისიანობის ვადის გასახანგრძლივებლად.
 5. აქვასოლი გამორიცხავს მის მიმართ პათოგენური მიკრობების რეზისტენტობის გამომუშავებას ნებისმიერ ხანგრძლივ და შეუწყვეტელ პერიოდში, რაც განპირობებულია ანოლიტის აქტიური ნივთიერებების მეტასტაბილურობოთ.
 6. აქვასოლი ხასიათდება ტოქსიურობის მინიმალური კლასით (IV). საინგალაციო და ენტერალური მოქმედებისას კან-რეზორფსიული და გამაღიზიანებელი არ აღინიშნება. აქვასოლი გამოიყენება სამშობიარო განყოფილებებსა და ბავშთა დაწესებულებებში.
 7. აქვასოლი შეიძლება გამოყენებულ იქნას გახეხვით, მორწყვით, დასველებით, გაფქვევით.
 8. აქტიური ნივთიერების დაბალი კონცენტრაცია მის სწრაფ მოქმედებასთნ ერთად განაპირობებენ მის არა აგრესიულ მოქმედებას სხვადასხვა საგნებზე.
 9. აქვასოლი წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა საშუალებას ვინაიდან არ ტოვებს კვალს ობიეექტების დამუშავების შემდეგ, და ანოლიტის აქტიურმოქმედი ნივთიერებები მთლიანად,  თვითნებურად დეგრადირებულნი არიან სასმელ დაბალმინერალური წყლის მდგომარეობამდე.
 10. აქვასოლი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ობიექტების დამუშავებისას ადამიანების თანხლებით.
 11. აქვასოლი წარმოადგენს მზა ხსნარს, რომელიც არ საჭიროებს განზავებას. მას შეუძლია შეცვალოს  99%-ზე მეტი სადეზინფექციო საშუალება მაღალი დონის გასუფთავებისა და დეზინფექციის ერთდროული უზრუნველყოფით.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №217/ნ ბრძანებით ნეიტრალური ანოლიტი (anolit neutral) შეტანილია ს.ს.ს. საშუალებების ნუსხაში.

დაიცავით თავი ინფექციისაგან, დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 214-10-10 და გამოიძახეთ პროფესიონალთა დეზდამუშავების ჯგუფი.

დამატებითი ინფორმაცია:

ნეიტრალური ანოლიტი.

ნეიტრალური ანოლიტის შემოწმება S. aureus ATCC 25923E. და E. coli ATCC 25922 შტამებით....

ნეიტრალური ანოლიტის შემოწმება Bac Anthracis 6341-G შტამის სპოროვანი და ვეგეტატიური ფორმებით....

ნეიტრალური ანოლიტის რეგისტრასია სადეზინფექციო საშუალებების ნუსხაში.

შევადაროთ ნეიტრალური ანოლიტი სხვა სადეზინფექციო ხსნარებს.

მეთოდური მითითებები.

ნეიტრალური ანოლიტის საგანგებო სიტუაციებში გამოყენების შესახებ.

ნეიტრალური ანოლიტის ბაქტერიოციდული თვისებების შენარჩუნების ხანგძლივობა.

დეზინფექცია - პრობლემები და გადაწყვეტილებები (ვიტოლდ ბახირი).

ექა ხსნარების გამოყენება დაავადებათა პროფილაკტიკისა და ცხოველთა მკურნალობისთვის.

იყო ჯანმრთელი ძალიან ადვილიადეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაციასაქართველოს კომპლემენტარული და ალტერნატიული მედიცინის ნაციონალური ცენტრიფოტომომსახურეობა